Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua

 ALLAH İNANCI

İnsanlar Allah’a (c.c.) olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını göstermek için ibadet ederler. İbadetler sayesinde Allah’a (c.c.) yakınlaşır, O’nunla iletişim ve irtibat kurarlar. Allah (c.c.) ile irtibat kurmanın en güzel yolu dua etmektir. Çünkü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ifadesiyle “Dua ibadetlerin özüdür.” ve “Dua ibadetin ta kendisidir.”

Dua sözlükte yalvarma, yakarma, seslenme, dileme, istekte bulunma gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak dua, insanın bütün samimiyetiyle Allah’a (c.c.) yönelmesi, isteklerini Allah’a (c.c.) iletmesi, O’ndan yardım dilemesi ve O’na güvenip dayanmasıdır. Dua, sevinç ve üzüntüleri Allah (c.c.) ile paylaşmaktır. Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretmektir. Yaptığı hatalardan dolayı pişman olmak ve O’ndan af dilemektir. Zor ve sıkıntılı durumlarda Allah’tan (c.c.) yardım istemektir. Sıkıntılı durumlardan kurtulup rahata kavuştuğunda da memnuniyetini dile getirmektir.

İslam dinine göre sadece Allah’a (c.c.) dua edilir. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de “El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O’dur…” ayeti Allah’tan (c.c.) başkasına dua edilmeyeceğine işaret etmektedir. Her namazda okunan Fâtiha suresinin, “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” ayetiyle de ibadetin ve duanın sadece Allah’a (c.c.) yapıldığı vurgulanır.