Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter

 ALLAH İNANCI

“Allah (c.c.) her şeye kâdirdir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

İnsanların yaptığı her şey imkân, zaman ve yetenekle sınırlıdır. İnsanın her istediğini yapabilmesi mümkündeğildir. Ancak Allah (c.c.) için hiçbir işte zorluk yoktur. O, her istediğini hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar. Yaratıcımızın sınırsız bir güce sahip olduğunu gösterir. Allah’ın (c.c.) bilmesi, görmesi ve işitmesi yanında evreni kuşatan sonsuz bir gücü olduğunu Kur’an-ı Kerim şöyle açıklar: “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

Allah’a (c.c.) zor gelen, O’nun gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur. Allah (c.c.) dilediğini kolaylıkla yapan ve yaratandır. “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, o şeye ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.” ayeti Allah’ın (c.c.) güç ve kudretinin sonsuzluğunu dile getirmektedir.