Çevremi Temiz Tutarım

Din ve Temizlik

Çevre, bütün canlıların yaşadığı ve kullandığı ortak alandır. İnsanlar ve diğer tüm canlılar Allah’ın (c.c.) mükemmel şekilde yarattığı bu çevrede birlikte yaşarlar. Bu yüzden de temizlik konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir. Çünkü ortak olarak kullanılan çevrenin kirletilmesi bir başkasının da güzel ve temiz bir çevrede yaşamasına engeldir. Çevresini temiz tutan ve koruyan kişi, diğer canlıların
yaşamına saygılı davranmış olur.

Maalesef insan…

Yüce Allah, evrendeki her şeyi insanların yararlanması için belli bir düzen ve uyum içinde yaratmıştır. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsiniz. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” ayeti, evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığının kanıtıdır. Allah (c.c.) bizden bu mükemmel evreni temiz tutmamızı ve korumamızı istemiştir. Çünkü insanların tabiata zarar veren davranışlarda bulunması insan sağlığını tehdit eder ve çeşitli sıkıntılara sebep olur.

Hz. Peygamber çevre temizliğine çok önem vermiş ve bu konuda Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Yolları ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.” buyurarak insanları çevrenin temizliği konusunda uyarmıştır. Ayrıca insanlara ağaç dikmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmuş, yoldan eziyet veren bir taşı kaldırmanın bile bir iyilik olduğunu ifade etmiştir.

Çevre temizliği hem insanlık görevimiz hem de dinimizin bir emridir. Bu yüzden okulumuzu, evimizi ve çevremizi temiz tutmalı ve bu konuda gerekli özeni göstermeliyiz. Kapımızın önünü temizlemeli, yollara çöp atmamalıyız. Doğayı korumalı ve canlılara zarar vermemeliyiz. Denizleri, gölleri kirletmemeli aksine çevremizi güzelleştirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Böylece hem Allah’ın (c.c.) emanetini koruruz hem de insanların sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşamasına katkı sağlarız.