Dünya ve Ahiret Hayatı

MELEK VE AHİRET İNANCI

Allah insanları yaratmasındaki asıl amaç cemalini ve kemalini göstermek istemesindendir. İlk insan Hazreti Ademden günümüze kadar yüz binlerce peygamber, sahabe, evliya, müceddid ve Allah yolunda olan zatlar göndermiştir. Bu zatların amacı Allah’ı insanlara tanıtmak olmuştur. Allah (c.c) Kur’anı Kerim de şöyle buyurmuştur: “Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım.” Bu ayetten anlaşıldığı gibi ahiret için ibadet etmek gerekir.

Ahiret Hayatının Aşamaları

İnsanların dünyaya gönderiliş amacı ahirete karlı bir ticaret yapması içindir. Allah’ın kanunlarına uymak, emirlerini yerine getirmek, yasaklarından içtinap etmek gerekir. Aksi takdirde insanları acı bir son beklemektedir. İnsanlar doğar, yaşar ve yaşarken belli bazı ibadetleri yapmakla mükelleftir.

Ahiret hayatına hazırlanmak için Allah’ın gönderdiği peygamberlere ve kitaplara iman etmek gerekir. İman ettikten sonra peygamberlerin sözlerine ve Allah (c.c.) kelamı olan Kur’anı Kerimin içindekileri ile amel etmek gerekiyor. Sağlıklı ve akli dengesi yerinde olan her insan bu unsurlardan sorumlu olur. Doğup yaşadıktan sonra bir gün ölüm ansızın yakalayıverir. İnsanlar öldükten kıyamete kadar kabir hayatı yaşar. Kabir hayatı dehşetli olabileceği gibi rahatta olabilir. Bunun kriteri ise dünyada yaptığımız iyilik ve kötülüklerdir.

Ölüm

İnsanların doğması gibi ölmesi de olacaktır. Hiç bir insan ölümün pençesinden şimdiye kadar kurtulmamış ve kurtulmayacaktır. Yüce Allah (c.c.) Kur’anı Kerimde Şöyle buyurmuştur. “Her Nefis Ölümü Tadacaktır.” bu da gösteriyor ki ölüm apaçık bir şekilde tüm insanların başına gelecektir. İster peygamber ol ister evliya ol, ister zengin ister fakir ölüm herkese nasip olacaktır. Ölüm öldürülmüyor. Ölüme çare yok. Ölüm başka bir hayat için mekan değişikliğidir. Ölüm ahiret hayatı ve dünya hayatı arasında köprü vazifesi görüyor. Er ya da geç o köprüyü herkes kullanacak.

Kıyamet

Dünyaya biçilen süre bittikten sonra Allah’ın emri ile dört büyük meleklerden olan İsrafil a.s sure üfleyip kıyameti koparacaktır. Yeryüzünde hiç bir canlı ve hiç bir madde kalmayacaktır. Her şey yerle bir olacaktır. Bütün insanlar ve canlılar ölecek ta ki Allah tarafından tekrar dirilinceye kadar devam eder. Ayet ve bazı rivayetlere göre dehşetli bir ses ile kıyamet kopacaktır.

Diriliş

Kıyamet koptuktan sonra Allah’ın emri ile insanlar yeni bir hayat için tekrar diriltilirler. İnsanlar bu dirilmeden sonra ölümsüz olacaklardır. Yaptığı amellere göre ya iyi veya kötü bir şekilde cezalandırılacaklar.

Mahşer

İnsanlar ikinci kez dirildikten sonra mahşer alanına toplanıp iyisi ile kötüsü ile hesap vereceği alandır.

Hesap

Dünyada yaptığınız fiilerin karşılığında günah ve sevapların kesileceği zamandır. Yaptığınız iyiliklere karşılık sevap ve yaptığınız her kötülüğe karşı amel defterinize günah yazılır. Hiç bir iyilik ve kötülüğün karşılıksız kalmayacağını göreceğiniz hesap defteriniz olacaktır.

Mizan

Kemal sahibi olduktan sonra dünyada işlediğiniz her amel defterinize yazılır hesap bittiğinde yaptığınız iyi ve kötü ameller Allah nezdinde bir mizana konulur. Mizan da iyilikleriniz ve sevaplarınız fazla ise Allah’ın lütfuna mazhar olursunuz. Kötülük ve günahlarınız fazla ise Allah (c.c.) gazabına müstahak olursunuz.

Cennet ve Cehennem

İnsan doğar, büyür, yaşar ve ölür. Ölümden sonra kabir hayatı başlar. Kabir hayatı bittikten sonra tekrar dirilir. Tekrar dirildikten sonra hesabı kesilir. Mizan da sevap ve günahlarına göre ya cennet ehli olur veya cehenneme gider. Sevaplar günahlardan biraz da fazla olursa Cennete gider. Ve sonsuza kadar lezzet içinde yaşar. Cehennem ehli kimseler ise dünyada Allah’a şirk koşmamak kaydıyla cezalarını çektikten sonra cennete girerler.