Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine Yılları

Hz. Muhammed’i Tanıyalım

Peygamber (a.s.), Mekke’de dünyaya gelerek peygamberliğin ilk yıllarını burada geçirmiş ve devamında hicret etmek durumunda kaldığı için Medine’ye hicret etmiştir. Toplamda yirmi üç senelik bir peygamberlik dönemi bulunmaktadır. Yirmi üç senenin on yılı Mekke’de on üç yılı Medine’de geçmiştir.

Mekke dönemi, İslam’ın anlaşılması için geçen süreyi ihtiva etmektedir. Bu nedenle daha çokiman ile ilgili olan ayetlerin indiği bilinmektedir. Putları reddeden, Allah’ın tek ilah olduğunu ortaya koyan ayetler nazil olmuştur. Medine dönemi ise bir yayılma dönemi olmuştur. Bedir, Uhud, Hendek gibi en önemli savaşların kurucu olayların gerçekleştiği bir dönem olmuştur. En çok ibadetle ilgili ayetler nazil olmuştur.