İslam’ın İnanç Esasları

İslam’ı Tanıyalım

İslam’ın temel esasları ibadet ve inanç esasları olmak üzere ikiye ayrılırlar:

1- Kelime-i şehadet getirmek
2- Namaz kılmak
3- Zekat vermek
4- Oruç tutmak
5- Hacca gitmek

İslam dininin inanç esasları:

1) Allah’ın varlığına ve birliğine,
2) Allah’ın meleklerine,
3) Allah’ın kitaplarına,
4) Allah’ın peygamberlerine,
5) Ahiret gününe,
6) Kadere, her şeyin Allah’ın takdiri ile olduğuna, İnanmaktır.