Kader ve Kaza İnancı

KADER İNANCI

Kader: Ezeli zamandan ebediyete kadar olmuş ve olacak olan şeylerin zamanı, yeri ve nasıl olacağını Allah’ın bilmesidir.

Kaza: Allah’ın önceden bilip takdir ettiği her şeyin zamanı geldiğinde meydana çıkarılmasıdır.

Kader ve kazaya iman etmek inanç esasları arasında yer alan önemli bir konudur. Yüce Allah’ın her şeyi ezeli ilminde bilmesi ve her şeyin o bilgi dahilinde ortaya çıkması tartışılamaz. Allah’ın olacakları ezeli ilminde bilip takdir etmesi, kulun kendi iradesiyle işleyeceği sevap ya da günahlardır. Allah, kulunun bir günahı işleyeceğini bildiği için ezeli ilmine kaydetmiştir.

kaza ve kader inancı

3. Sure’de Yer Alan Ayetler
154. Ayeti: Üzüntünün arkasından, size bir güven ve bir uyku indirildi. Bu uyku bir kısım insanı bürüyorken, bir kısım insanı da kendi canlarının derdine düşürmüştü. Allah’a karşı haksız bir zanda bulunuyorlar: onlar “Bu işten bize bir şey var mı?” diyorlar. De ki: “Bütün her şey Allah’a aittir.” Onlar sana açıklayamadığı şeyleri içlerinde gizliyor. Diyorlar ki: “Bu işin bize faydası olsaydı, burada öldürülmezdik.” De ki: “Evinizin içinde dahi olsaydınız, yine de öldürülmesi yazılı olanlar, mutlaka öleceklerdi. Allah, kalplerin içindekini deneyip yürekleri temizlemek için yaptı. Şüphesiz Allah, göğüslerin içinde olanı bilir.”

145. Ayeti: Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır, hiç kimse Allah’ın izni olmadan ölemez. Kim dünyada sevap kazanmak isterse, kendisine veririz; kim ahirette sevap isterse ondan veririz. Şükredenleri de mükâfatlandıracağız.

6. Suredeki Ayetler

2. Ayeti: Önce sizi çamurdan yaratıp, sonra da bir ecel takdir eden Allah’tır. Tayin edilen ecel O’nun katındadır. Bir de şüphe ediyorsunuz.

35. Ayeti: Eğer onların yüz çevirmesi ağır geldiyse, gücün de yetiyorsa haydi yerin dibine inebileceğin bir delik veya göğe çıkabileceğin bir merdiven bul da onlara bir mucize getir! Eğer Allah dileseydi, elbette onlara hidayet ederdi. O halde cahillerden olmayın.

kaza ve kader inancı

54. Suredeki Ayetler

51. Ayeti: Ant olsun ki biz, küfürde size benzeyenleri hep helak ettik. Ama bunu düşüneniniz mi var?

52.-53. Ayeti: Yapılan her şey kitaplarda kayıtlıdır. Büyük olsun küçük olsun her şey satır satır yazılmıştır.

72. Surenin Ayetleri

25. Ayeti: Ey Muhammed! De ki: “Söz verilen (azap) yakın mıdır, yoksa onu Rabbim uzun süreli mi kılmıştır ben bilemem.”

28. Ayeti: Böyle yapar ki, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiğini bilirler. Allah onların nezdinde olanları kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır.

kaza ve kader inancı

Kader ve Kaza İle İlgili Hadisler

1. “Kadere, şerre ve hayra ve iman etmedikçe, olacak şeyin asla şaşmayacağına, olmayacak şeyin de asla gelmeyeceğine inanmadıkça, kimse iman etmiş sayılmaz.”

2. “Yüce Allah, önce kalemi yarattı sonra, kaderi ve sonsuza kadar olacak olanları yaz emri verdi.

3. Kadere inanmak, imanın esaslarındandır”

4. “Kadere inanmayan kimsenin imanı gerçeğine erişmez”

5. “Kaderi inkar eden kimsenin İslam’dan nasibi yoktur”

6. “Kadere iman etmek, tevhidin bir nizamıdır”

7. “Ahir zamanda şerli olan kimseler kader hakkında konuşur ”

8. “Ahir zamanda da kaderi inkar edenler çıkacaktır”

9. Hz.Ömer (r.a.)ın rivayet ettiği hadis-i şerifte, Cebrail islam, iman ve ihsanın ne olduğunu anlatırken şu ifadeyi kullanmıştır: “Allah’a, meleklere, kitaplara, Peygamberlere, ahiret gününe, kadere, hayrın da şerrin de Allah’tan olduğuna inanmaktır.”

Kaza ve kadere iman konusunda Peygamber efendimiz, fazla konuşmayı, münakaşa edilmesini ve bu konuya fazla dalınmasını uygun görmediği bilinmektedir.