Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

Kuran-ı Kerim’de birçok farklı konu kıssalar ile birlikte aktarılmıştır. Bu konuların başında tevhid ve iman gelir. Aynı zamanda Müslümanlara farz olan ibadetler ve her müminin uyması gereken kurallar da Kuran’ın ana konularını oluşturur. 8. sınıflar için Kur’an’ın ana konularını madde madde anlattık.
Ahiret, peygamber, melekler, kıyamet ve ahlak da kutsal kitabımızın ana konuları içerisinde yer alır. Bu konular peygamberin hayatından örnekler verilerek tüm detaylarıyla anlatılır.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kur’an’ın Ana Konuları – Konu Anlatımı

1- Tevhid:

Tevhid, Allah’ın birliği ve bütünlüğü demektir. Allah’ın sıfatlarından biri olan Samet de tevhid inancının bir parçasıdır. O Bir’dir ve kimseye muhtaç değildir. Doğmamış ve doğurmamıştır. Tevhid’e örnek olarak ”Şüphesiz ki bizi Allah yarattı ve ona döndürüleceğiz” ayeti gösterilebilir.

2- İman:

Her Müslüman Kelime-i Şahadet getirerek Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik eder. Kuran’ın ve İslam’ın en temel konularının başında iman yer alır. Bununla birlikte ahiret gününe, meleklere ve diğer peygamberlere iman etmek de şarttır. Mümin kullar ahiret gününde sorguya çekileceklerine, bunun sonucunda cennete ya da cehenneme gönderileceklerine iman eder.

3- Zekat – İnfak:

Kuran, mal biriktirmeyi, mal ve çoğunluk ile övünmeyi reddeder. İnfak etmek, dağıtmak, vermek demektir. Bir ayette kişilerin ihtiyacından fazlasını yoksul ve muhtaç kişilere vermesi gerektiği emredilir. Mal ve para biriktirmek, kişileri İslam’dan uzaklaştırıp sadece dünya nimetlerine yönelttiği için haramdır. Zekat, sadece Ramazan’da değil her zaman verilmelidir.

4- Ahlak:

Kutsal kitapta mümin erkek ve kadınların bakışlarını yere indirmeleri ve namuslarını korumaları öğütlenir. Zina en büyük günahlardan biridir ve her Müslüman ahlaklı olmak zorundadır.

5- Takva:

Takva kelimesinin sözlük anlamı sakınmak, korunmaktır. Bir ayette en hayırlı kulların takva sahibi olduğu ifade edilmiştir. Kişilerin hayırlı bir kul olmaları için günahtan sakınmaları, haramdan uzak durmaları, helal ve hayırlı işler için birbirleriyle yarışmaları gerekir.

6- Helal – Haram:

Kuran-ı Kerim’de helal ve haram konuları önemli bir yer tutar. Kitabımızın haram etmediği her şey helaldir. Örneğin domuz eti yemek haramdır. Bunun dışında leş, kan ve Allah adı zikredilmeden kesilmiş hayvanların etini yemek de haramlar arasında yer alır. Bunun dışında mekruh ve mendup gibi kavramlar da Kuran’ın ana konuları içerisinde yer alır. Mekruh, yapılması zararlı olduğu için ”küçük haram” olarak tanımlanır. Mendup ise yapılması sevap olan, ancak yapılmaması günah olmayan şeyler için kullanılan bir terimdir.

7- Kıyamet:

Kutsal kitapta ”hesap günü” ve ”din günü” olarak geçen kıyamet, İsrafil’in Sur Borusunu üflemesiyle kopacaktır. O gün herkes Allah’ın huzurunda toplanacak ve hesap görülecektir. Bir Müslüman, Allah’a ve peygamberlerine iman ettiği gibi kıyamet gününe de imal etmelidir. O gün amel defterleri açılacak ve insanlar dünyada kaldığı süre içerisinde yaptığı her şeyden sorguya çekilecektir. Amel defterleri sağdan verilen cennete, soldan verilenler cehenneme gidecektir.

8- Peygamberler:

Kuran birçok peygamberin hayatından kesitler sunarak ibret almamızı ve ders çıkarmamızı ister. Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. İbrahim, Hz. Süleyman ve Hz. Yusuf, Kuran’da adı geçen peygamberlerdendir.

9- Şeytan:

Şeytan, diğer adıyla İblis, insanın düşmanı olarak Kuran’ı Kerim’in birçok yerinde geçer. Allah, Hz. Adem’i yarattığında şeytandan ona secde etmesini ister. Şeytan emre itaat etmez ve Allah’ın huzurundan kovulur.

Bu konuların dışında, melekler, yaratılış, dirilme, namaz, oruç, Hac gibi ibadetler de Kuran’ın ana konuları arasında yer alır.