Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

“Kur’an, Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla son peygamber Hz. Muhammed’e indirilen, mushaflarda yazılan, tevâtürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten âciz kaldığı Arapça mûciz bir kelâmdır.”

Kur’ân-ı Kerîm âyetlerden ve değişik sayılarda âyetlerin yer aldığı sûrelerden oluşur. Kur’an vahyine ait bölümlerin âyet ve sûre şeklinde belirlenmesi risâletin ilk yıllarında olmuştur. Kur’an’da 114 sûre bulunmaktadır.

Bu özellikleri yanında Kur’an, kendisinden bahsederken birçok yerde “el-Kur’ân” ve “el-Kitâb” kelimelerini kullanmıştır. Bu isimler onun hem okunan hem yazılan bir vahiy olduğuna işaret etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm, kıyamete kadar farklı çevre ve zamanlarda yaşayan mü’minlerin din ve dünya hayatları için temel rehberdir. Dolayısıyla Kur’an inananlarına yön verir, onların yaşamlarını biçimlendirir ve en önemlisi hayatın anlamını beyan eder.

SÖZÜN ÖZÜ

İbadet ve taat yapamadığında üzülmemen, hata ve günah işlediğinde ise pişmanlık duymaman kalbin ölüm işaretlerindendir.