Melekler ve Özellikleri

MELEK VE AHİRET İNANCI

Allah’ın yarattığı ve çeşitli görevler verdiği melekler, insanlara benzemediği için gözle görülmemektedir. İslam dininde, inanç esasları arasında yer alan meleklere inanmak, farz kılınan bir durumdur. Meleklerin varlığına inanmanın farz olduğuna dair Kuran-ı Kerim’de ayetler mevcuttur.

Bakara Suresi 285. ayette “Hz. Muhammed, kendisine indirilene iman etti, müminlerin her biri de Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı” diye, meleklere inanmanın ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Meleklerin Özellikleri Nelerdir?

 1. Nurdan yaratılmıştır.
 2. ​​​​​​Manevi varlıklardır.
 3. İnsanlarda bulunan yeme, içme, evlenme, yorulma, uyuma gibi özellikleri taşımazlar.
 4. Meleklerde dişilik erkeklik kavramı yoktur.
 5. Melekler Allah’ın emirlerine sorgusuz sualsiz itaat ederler
 6. Sürekli ibadetle müşküldürler
 7. Her birinin vazifesi farklıdır ve görevlerini yaparken yorulup, sıkılmazlar

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Melekler özel olarak görevlendirilmiş nurani varlıklardır. Bilinen dört büyük melek vardır. Bu melekler Azrail, Mikail, Cebrail ve İsrafil adlarıyla anılır. Her birinin görevi farklıdır.

 • Azrail (a.s.)’ın görevi eceli gelen ruhları bedenden ayırmaktır.
 • Cebrail (a.s.)’ın görevi vahiy getirmektir. Allah’ın peygamberlere gönderdiği vahiyleri Cebrail (a.s.) iletmektedir.
 • Mikail (a.s.)’ın görevi doğa olaylarını yapmak ve insanların rızkını dağıtmaktır.
 • İsrafil (a.s.)’ın görevi sura üflemektir. Dünya hayatının sona erdiğini, ahiret hayatının başladığını bildiren ve şekli belli olmayan sura İsrafil (a.s.) üfleyecektir.

Dört büyük melek dışında da birçok melek vardır. Kiramen-Katibin meleği insanların iyi ve kötü amellerini yazmaktadır, koruyucu melek olarak görevlendirilen hafaza meleği de vardır. Ayrıca kabir hayatında sorgu yapacak olan münker-Nekir melekleri de sorgudan sorumludur.