Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

Vahiy: Kelime anlamı gizli konuşmak, fısıldamak demektir. Allah Peygamberlere isteklerini bu yolla iletir. Peygamberlerde Allahtan aldıkları bu vahyi insanlara iletmekle görevlidirler. Allahü Teala Niçin Vahiy Göndermiştir? a) Her iki dünyada da mutlu olmaları için b) İnsanlara sorumluklarını öğretmek için c) Yanlış inançlara ve yollara sapmasınlar diye d) Allah’ı daha doğru bir şekilde tanımaları için e) İnsanların ahlaklı ve erdemli bir hayat sürmeleri için f) Haksızlık, iki yüzlülük, gibi kötü davranışları öğrenmeleri için g) İnsanlar arasındaki görüş ayrılıklarını sona erdirmek için h) İnsanların ahirette “bilmiyorduk, duymadık” gibi bahaneleri olmaması için “’Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik.’ demeyesiniz, yahut, ‘Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk’ demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi…” (En’âm,156-157. ayetler) i) İnsanların doğru bilgiye sahip olmaları ve öğüt almaları için “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrahim suresi, 52. ayet.)